De Nederlandse oliemaatschappij NAM ontkent buiten haar boeken illegaal gevaarlijk afvalwater in de grond te injecteren. Het feit dat Justitie dit ter sprake blijft brengen, is verontrustend voor aardgaswinningsbedrijven.

Dat bleek tijdens de tweede niet-inhoudelijke voorlopige zitting bij de meerstrafkamer van de rechtbank in Zwolse. De NAM wordt onder meer verdacht van het illegaal injecteren van tientallen miljoenen liters gevaarlijk afvalwater in Groningen. Zonder (juiste) vergunning wordt dit eerst verwerkt in Delfzijl en Farmsum. Het vervuilde water werd vervolgens bij Bogswell illegaal in de grond geloosd.

“NAM is altijd transparant geweest”

Gaswinningsbedrijven uit Assen, onderdeel van Shell en ExxonMobil, vinden het ongelooflijk dat zij zich voor de strafrechter moeten verantwoorden. Het bedrijf heeft vooral last van de beschuldigingen dat de NAM niet transparant is over haar afvalbeleid. Advocaat Francen Lens zei dat het tegendeel waar is. “NAM is vanaf het begin transparant geweest en alles is in nauw overleg met de autoriteiten gebeurd.”

Bij het Groningse Bogswell wordt sinds 1972 afvalwater teruggepompt in de bodem. Dit is de grootste injectieplaats van het land.

Hoewel de NAM-advocaat niet zoveel zei, is duidelijk dat zij vond dat het gedrag van het Openbaar Ministerie slordig was. Ze merkt op dat Justitie niet met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincie Groningen heeft overlegd om vast te stellen of er daadwerkelijk iets mis is met de afvalverwerking van de NAM. “Deze stap is overgeslagen, maar zal resulteren in een ingrijpend strafrechtelijk onderzoek.”

‘Justitie houdt het schip tegen’

Het ‘Zeus’-onderzoek begon in 2016, maar het gaswinningsbedrijf hoorde pas enkele jaren later, eind 2021, van de lopende strafrechtelijke procedure tegen hen. Advocaat Lens zegt dat de NAM graag wil uitleggen wat er is gebeurd, maar volgens de oliemaatschappij blokkeert de rechterlijke macht dit. “Als we de feiten zouden bespreken vóór een strafrechtelijk onderzoek, zouden we hier niet zijn.”

Het handelen van de NAM had dus geen betrekking op onrechtmatige gedragingen van het bedrijf. Rens liet ook een waarschuwende toon horen over de toon rond de afvalwaterinjectie. “We moeten waken voor onnodige onrust onder de bevolking.” De State Mining Regulatory Authority (SodM) meldde vorig jaar duidelijk dat de injectie van productiewater veilig was.

Het Openbaar Ministerie stelde op zijn beurt dat zonder (juiste) documentatie tientallen miljoenen liters gevaarlijk afval ondergronds zouden zijn begraven. Een van de twee aanklagers die verantwoordelijk waren voor de Zeus-zaak sprak al meer dan tien jaar over de ‘structurele werkmethoden’ van de Niet-Gebonden Beweging. “NAM had de controle vanaf het moment dat afval werd gegenereerd tijdens het aardgaswinningsproces totdat Bogswell het afval injecteerde”, aldus de officier van justitie, die Assen ervan beschuldigde het afval “uit te blenden”.

Door de acties van de Non-Aligned Movement kon de regering geen inzicht krijgen in deze ‘afvalstromen’. Volgens twee aanklagers zijn in Groningen miljoenen liters vervuild afvalwater illegaal diep onder de grond geloosd, “waarmee 26 Olympische zwembaden hadden kunnen worden gevuld.” Ter verduidelijking: dit is slechts een klein deel van het totale afvalwatervolume. ‘Maar het is ook geen kwestie van emmers’, zei de functionaris en kondigde vier vragen aan die experts zouden moeten overwegen.

De rechtbank Zwolle zal contact opnemen met deze deskundigen om een ​​aantal vragen te beantwoorden. Mogelijk wordt het na zes maanden duidelijk. Vervolgens zal de strafzaak in februari of maart – keer op keer – inhoudelijk worden behandeld.Source link