Nongmsum – EEW Energy van Afval Delfzijl BV krijgt € 3.000.000,- subsidie ​​voor de bouw van een nieuwe fabriek en de aanschaf van een machine om plastic uit restafval te scheiden. De financiering komt uit het Safe Future Industrial Investment (SITI) programma. In 2026 zal de nieuwe fabriek in gebruik worden genomen.

In deze nieuwe sorteerinstallatie is het straks mogelijk om op industriële schaal kunststoffen uit het restafval te scheiden en te sorteren. Dit betekent dat 85% van de plastic afvalstroom wordt gerecycled vergeleken met wat het geval zou zijn geweest zonder een plastic sorteersysteem. Gesorteerd plastic afval kan worden hergebruikt door bedrijven die het plastic nodig hebben voor hun productieprocessen. Het gesorteerde plastic afval wordt daarom niet verbrand om energie op te wekken, maar hergebruikt. De nieuwe fabriek heeft tot doel de CO2-uitstoot met 53% te verminderen ten opzichte van een proces zonder plastic sorteersysteem. Deze investering maakt deel uit van de strategie van EEW om het afvalbeheer duurzamer te maken en meer bij te dragen aan de circulaire economie. Het project biedt daarmee kansen voor de ontwikkeling van het cyclische chemiecluster in Delfzijl.

Hergebruik
In Groningen willen we groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en de circulaire economie bevorderen. Zo gebruiken we minder en andere grondstoffen en optimaliseren en hergebruiken we onze producten. Dit vraagt ​​om andere manieren van organiseren en nieuwe verdienmodellen. SITI-subsidies zijn een van de programma’s die dit doel helpen bereiken.

Regulatie
Het programma (SITI 2021) richt zich op het ondersteunen van duurzame en circulaire industriële investeringsprojecten (met uitzondering van energieproducenten). Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft de provincie hiervoor in 2021 € 20,5 miljoen ter beschikking gesteld. Aanvragen kunnen tot en met december 2024 bij SNN worden ingediend.

verzoeken en berichten
Subsidies voor het bedrijfsleven voor investeringen in de toekomst kunnen worden aangevraagd via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). SNN beoordeelt subsidieaanvragen. Voor meer informatie en hoe u uw subsidieaanvraag het beste kunt voorbereiden, kunt u terecht op de website: www.snn.nl/SITI. Wil vragen? Neem dan contact op met de provincie door te bellen naar 050 – 316 49 11 of door een e-mail te sturen naar SITI@provinciegroningen.nl.Source link