versterkerproductie co., ltd. | Bruin: atriaal natriuretisch peptide

Groningen

Een overweldigende meerderheid van de Provinciale Staten vond dat kerncentrales niet alleen in Emshaven maar in de hele provincie Groningen gebouwd moeten worden. Een motie daartoe, ingediend door onder meer het CDA, kreeg 22 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Een meerderheid sprak wel zijn steun uit voor een breed onderzoek naar alle vormen van energieproductie in de provincie, inclusief kernenergie.

De kwestie blijft theoretisch, aangezien de milieuwetgeving momenteel geen enkele vorm van kernenergie toestaat in de provincie. Nationale politici hebben Borsele en de Maasvlakte in de provincie Zeeland aangewezen als locaties voor de nieuwe reactoren.

Plaatsvervangend verantwoordelijke John Hamster (ChristenUnie) benadrukte dat het beleid al was “dat we de bouw van kerncentrales in onze provincie niet zullen toestaan”. Hij meende daarom dat deze motie niet nodig was. “Gelukkig is de bouw geen probleem”, voegde hij eraan toe. Zowel de coalitiepartijen BBB en Groninger Belang als de VVD, Volt, PVV en FVD stemden allemaal tegen.

onrust

De discussie ontstond toen BoerCurgerBeweging zei de mogelijkheid van de bouw van een kerncentrale in Emshaven niet te willen uitsluiten. BBB-staatsvertegenwoordiger Harm Nieboer zei dat de BBB zijn doel heeft bereikt om kernenergie in onderzoek op te nemen. Voor GroenLinks, SP, PvdD en Alliantiepartij PvdA is dit simpelweg niet nodig.

CDA-fractieleider Robert de Wit en veel van zijn collega’s zeggen dat het mogelijke vooruitzicht op een kerncentrale enorme onrust veroorzaakt onder de bewoners die lijden onder de aardbeving. Daarom werken hij en veel van zijn collega’s aan een oplossing van het probleem. “We willen een heel duidelijke verklaring afleggen aan de regering”, zei hij, verwijzend naar de wens van de Haagse partijen om vier in plaats van twee nieuwe kerncentrales te bouwen.

steunbasis

Volgens CBS-onderzoek heeft Groningen van alle provincies het laagste draagvlak voor kernenergie (31%). BBB-lid Nipoll zei dat als er definitief wordt besloten om zo’n elektriciteitscentrale in de provincie te installeren, “we natuurlijk graag de mensen willen raadplegen, bijvoorbeeld via een referendum”.

Het provinciebestuur ontwikkelt een energieplan en zal later dit jaar de eerste versie uitbrengen. Het doel is ‘bewoners en bedrijven te voorzien van een betrouwbaar, betaalbaar, beschikbaar en duurzaam energiesysteem dat past in het Groningse landschap’. Kamerleden krijgen uitgebreid de gelegenheid om over de plannen te praten.Source link