Gedeputeerde Bram Schmaal ontsnapte woensdagavond aan een motie van afkeuring over de mogelijke locatie van een groot datacenter in Emshaven, maar de rest van de deelstaat Groningen was het daar niet mee eens.

Boze oppositiepartijen willen druk uitoefenen op de provinciale overheid vanwege de ruimte die hij ter beschikking heeft gesteld voor de bouw van zogenaamde hyperscale datacenters. GroenLinks-woordvoerder Bas de Boer krijgt echter alleen steun van CDA, D66, SP, Volt en Partij voor de Dieren.

Als gevolg hiervan werd de afkeuringsmotie van DeBoer verworpen met 14 stemmen voor en 23 stemmen tegen. De adjudant slaakte een zucht van verlichting. Schmahl zei dat hij “getroffen” was door kritiek op zijn daden met betrekking tot de vraag of “megaschaal” een plaats zou kunnen krijgen in de Oostpolder, wanneer deze de komende jaren bij Emshaven zal worden geannexeerd.

Tegenstanders zijn niet blij met de opening van de superschaalaankomst

Schmals brief hierover vorige week aan de staat Groningen maakte de oppositie woedend. Nog geen zes maanden geleden heeft een meerderheid van de staten een motie aangenomen tegen ‘energievretende’ grote datacenters. Nu lijkt Goldman Sachs deze politieke verklaring te negeren.

Woensdagavond reageerden de Verenigde Staten boos. Ze waren ‘negatief verrast’ (woordvoerder van de Christelijke Alliantie Margaret Tonk), ‘geschokt’ (volgens Laura Reinke van Volt), ‘geschokt’ (CDA-lid Chris ter Logos) en zelfs ‘geschokt’ (volgens De Boer) het provinciebestuur. , zoals Dries Zwart van de Noordelijke Partij het verwoordde.

Maar Schmal zei dat de verschuiving niet zo dramatisch is als het lijkt. Hij is van mening dat staten zelfs door juridische ommekeer nog steeds de komst van datacenters kunnen voorkomen. GS maakt in het ruimtelijk inpassingsplan wel ruimte voor hyperscale, maar behoudt de mogelijkheid om deze toestemmingen te weigeren bij daadwerkelijke aanvraag.

‘Als het datacenter wordt verboden, dreigt het hele plan Oostpolder te mislukken’

In ieder geval is de omvang van het datacenter in het integrale plan officieel beperkt tot 50 hectare. Maar volgens Schmalr wil de commissie dat eigenlijk ook niet toestaan. Een specifieke aanvraag van het internetbedrijf is nog niet ingediend, maar als dat wel gebeurt, zullen provinciale bestuurders hierover in overleg treden met de deelstaten, al hebben deze daar juridisch geen zeggenschap over.

Volgens de plaatsvervanger had hij geen keus. Als de provincie eenvoudigweg het politiek omstreden grote datacentergedeelte van het consolidatieplan annuleert, riskeert het na drie jaar onderhandelen geheel te worden geschrapt. Op basis van een onderzoek door openbare aanklagers zullen zij waarschijnlijk verwikkeld blijven in een bezwaarprocedure bij de Raad van State.

Schmalr uitte zijn spijt over de manier waarop het incident zich ontvouwde. De communicatie met de kantons en met de gemeente Het Hogeland had beter gekund, de media waren verrast door de zeer grote nieuwe route. Ook de provincie heeft fouten gemaakt toen zij aanpassingen had kunnen doorvoeren. “Gebaseerd op wat we nu weten, zal onze aanpak anders zijn”, zei de plaatsvervanger.

‘Het land werd misleid’: ‘Vertegenwoordigers beseften de ernst van het probleem niet’

Toch domineert de woede nog steeds de meerderheid van de oppositie. De kantons hebben herhaaldelijk gezegd dat de vestiging van een groot datacenter in de Oostpolder wat hen betreft taboe is, maar krijgen steeds te horen dat ze dit alleen in de volgende stap van het proces kunnen voorkomen.

“We zijn in de val gelokt”, zegt GroenLinks-woordvoerder De Boer. Hij beschuldigde Schmalr er ook van dat hij de bal woensdag schijnbaar terug naar Amerikaanse bodem had laten stuiteren. Ze zouden hem ook kunnen vragen de brief uit te leggen als ze onduidelijk waren, in plaats van meteen hun toevlucht te nemen tot de harde aanpak van een spoeddebat.

Schmal beloofde dat er alsnog informatiebijeenkomsten zouden worden gehouden om alle zaken uitgebreid te bespreken. Voor sommige landen is het echter nog niet voorbij. “We waren verbaasd over de kwaliteit van de brief en het bericht”, zei DeBoer. “Het antwoord van de vertegenwoordiger (de redacteur verduidelijkte zijn argument met een grapje) ontbeerde de ‘ernst’ (het gewicht) van de zaak en dacht niet na over de gemaakte fouten.”Source link