Appingedan – Dinsdag 4 juni is het Wetenschapsdag op campus VO Eemsdelta in Appingedam. Na de feestelijke opening van TikTok Tammo ontvingen ze alle driee Eerstejaarsstudenten VMBO, BB, KB en TL krijgen de kans om deel te nemen aan allerlei spannende workshops geheel gericht op de wetenschap.

Deze workshops worden onder andere aangeboden door de Rijksuniversiteit Groningen, Hans Hogeschool Groningen, diverse bedrijven en particulieren. Het doel van de dag is om de passie van studenten voor wetenschap aan te wakkeren en hen aan te moedigen zich te verwonderen, te ontdekken, vragen te stellen en actie te ondernemen. De activiteiten van de dag werden georganiseerd door leraren in het voortgezet onderwijs in natuurkunde, scheikunde en biologie in opleiding en vonden voornamelijk plaats in de kunsten en wetenschappen en de gymnasiums.

Zo bouwden studenten een ventilator die werkt met waterstofgas, en kwam er een man langs met een bionische hand en vertelde hoe een handprothese werkt. Studenten leerden en zagen alles over het heelal in een heus planetarium en Het Groninger Landschap sprak over dierenbescherming in de provincie Groningen. Daarnaast maakten de leerlingen kennis met het voedsel van de toekomst: insecten! Dat laatste waren ze nog niet helemaal gewend, maar het was een populaire dag.Source link