EEW Energy van Afval Delfzijl krijgt € 3.000.000,- subsidie ​​voor de bouw van een nieuwe fabriek uitgerust met een machine om plastic te scheiden van restafval.

In deze nieuwe sorteerinstallatie is het straks mogelijk om op industriële schaal kunststoffen uit het restafval te scheiden en te sorteren. Dit betekent dat 85% van het plastic in de afvalstroom wordt gerecycled.

Gesorteerd plastic afval kan worden hergebruikt door bedrijven die het plastic nodig hebben voor hun productieprocessen. Daarom wordt het niet verbrand om energie te produceren.

De nieuwe fabriek heeft tot doel de CO2-uitstoot met 53% te verminderen ten opzichte van een proces zonder plastic sorteersysteem. Deze investering maakt deel uit van de strategie van EEW om het afvalbeheer duurzamer te maken en meer bij te dragen aan de circulaire economie.

In 2026 in gebruik genomen

Het project biedt daarmee kansen voor de ontwikkeling van het cyclische chemiecluster in Delfzijer. De financiering komt uit het Sitting Industrial Investment for the Future (SITI) programma. In 2026 zal de nieuwe fabriek in gebruik worden genomen.

Het SITI-programma richt zich op het ondersteunen van duurzame en circulaire industriële investeringsprojecten (met uitzondering van energieproducenten). Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft de provincie hiervoor in 2021 € 20,5 miljoen ter beschikking gesteld. Aanvragen kunnen tot en met december 2024 bij SNN worden ingediend.Source link