Vandaag

Leestijd 2 minuten

Waddenzee

Waddenzee

© Sylvia van der Steen

In het Groningse Lauwersoog is maandag goedkeuring verleend voor de aanleg van een passage aan de Waddenzeedijk. Tegelijkertijd kunnen er plannen gelanceerd worden om de ecologische kwaliteit en natuur van de Waddenzee te verbeteren.

De dijkgeul verbindt het kwelgebied van Natuurreservaat Marnewaard met de Waddenzee. Het 70 hectare grote getijdengebied binnen de dijk waar zoet en zout water samenkomen, moet een beter leefmilieu bieden voor planten- en diersoorten. Eerder werden langs de dijk kunstmatige riffen gebouwd als proef om de natuurlijke omgeving onder water in de Waddenzee te versterken. Vissen en krabben kunnen zich er verstoppen en zeeanemonen, mosselen en oesters kunnen zich eraan vastklampen.

Getijdenpoelen in natuurlijke kwelders

Het doel is om natuurlijke kwelders te ontwikkelen in getijdenpoelen langs de Lauwersmeerdijk bij de Westpolder. Hoeveel kunstmatige riffen en getijdenpoelen langs de dijk zullen worden aangelegd, zal later worden bepaald.

Voor de waterveiligheid wordt de dijkgeul voorzien van een schuif die bij hoge waterstanden de geul afsluit. Daarnaast wordt er rondom het gebied een hoogwatersteiger gebouwd. Het getijdengebied is eigendom van het Ministerie van Defensie, maar militairen gebruiken het gebied niet voor militaire oefeningen.

Bouw van dijkkanalen

Vertegenwoordigers van Waterschap Noorderzijlvest, Provincie Groningen, Rijkswaterstaat en Het Groninger Landschap waren maandag aanwezig bij de officiële lancering van het project. De uitvoeringswerkzaamheden zullen ongeveer drie jaar duren en zullen naar verwachting gelijktijdig worden afgerond met de dijkversterkingen, die minimaal vijftig jaar bescherming moeten bieden.

Geïnteresseerden kunnen aanstaande zaterdag tijdens de bouwdag meekijken naar de werkzaamheden aan het Marnewaarddijkkanaal. Ook worden er activiteiten georganiseerd in de haven en het dijkinformatiecentrum in Lauwersoog.Source link