In deze nieuwe sorteerinstallatie is het straks mogelijk om op industriële schaal kunststoffen uit het restafval te scheiden en te sorteren. Dit betekent dat 85% van de plastic afvalstroom wordt gerecycled vergeleken met wat het geval zou zijn geweest zonder een plastic sorteersysteem. Gesorteerd plastic afval kan worden hergebruikt door bedrijven die het plastic nodig hebben voor hun productieprocessen. Het gesorteerde plastic afval wordt daarom niet verbrand om energie op te wekken, maar hergebruikt.

De nieuwe fabriek heeft tot doel de CO2-uitstoot met 53% te verminderen ten opzichte van een proces zonder plastic sorteersysteem. Deze investering maakt deel uit van de strategie van EEW om het afvalbeheer duurzamer te maken en meer bij te dragen aan de circulaire economie. Het project biedt daarmee kansen voor de ontwikkeling van het cyclische chemiecluster in Delfzijer.

Het betreft de EEW Energiecentrale van Waste Delfzijl BV (foto hierboven), die € 3 miljoen subsidie ​​ontving van de provincie Groningen. De subsidie ​​is gericht op de bouw van een nieuwe fabriek en de aanschaf van een machine om plastic uit restafval te scheiden.

Het komt uit de Future-proof Industrial Investment (SITI)-regeling. In 2026 zal de nieuwe fabriek in gebruik worden genomen.

Hergebruik

De provincie Groningen wil groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en de circulaire economie stimuleren. Zo gebruiken we minder en andere grondstoffen en optimaliseren en hergebruiken we onze producten. Dit vraagt ​​om andere manieren van organiseren en nieuwe verdienmodellen. SITI-subsidies zijn een van de programma’s die dit doel helpen bereiken.

Regulatie

Het programma (SITI 2021) richt zich op het ondersteunen van duurzame en circulaire industriële investeringsprojecten (met uitzondering van energieproducenten). Het Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft de provincie hiervoor in 2021 € 20,5 miljoen ter beschikking gesteld. Aanvragen kunnen tot en met december 2024 bij SNN worden ingediend.Source link