Dorpsbelangen Roodeschool heeft grootse plannen voor het oude overslagstation voor gascondensaat van het dorp: een 400 meter lange vaarverbinding met de rivier de Grote Tjariet, waardoor een vaarroute ontstaat naar Oudeschip en Oldenzijl.

Jack van Dijken herinnert zich nog de geur die vijftien jaar geleden af ​​en toe door Rude School zweefde. “Het is alsof je de tank hebt gevuld met benzine.” De geur, afkomstig van het aardgascondensaatoverslagstation, leverde niet alleen veel Scrabble-punten op, maar bezorgde veel mensen in het dorp ook hoofdpijn. Dorpsbelangen-voorzitter Van Dijken woont al tientallen jaren tegenover het spoor, dat sinds het voorjaar van 2022 niet meer wordt gebruikt.

Varen naar Grote Tjariet

De sporen lagen er nog en het geheel wekte de indruk dat er elk moment een trein kon arriveren. Maar in het kantoor van architectenbureau AAS Groningen hangt een maquette met het plattegrond van Dorpsbelangen. Van Dijken: “Daar willen we een haven aanleggen; de bijbehorende wateraansluitingen moeten dan worden aangesloten op Grote Tjariet. Hij schat dat het plan zo’n 4,5 miljoen euro gaat kosten.

De Grote Tjarietrivier is een zijrivier van de oude Fivelrivier. “De watergeul is zo’n vierhonderd meter lang. Hierdoor ontstaat er een kilometerlange vaarroute via Oostende en Uedship naar Osterbold. Maar je kunt ook de andere kant op varen naar Uithuizermeeden, Oosternieland of Oldenzijl liggen ook heel dichtbij het Boterdiep.

Het initiatief voor deze kano- en dhowvaarverbinding is gestart door Jaap Kap van Dorpsbelangen Oudeschip. Van Dijken: “Het plan wordt ook gesteund door Oosteinde, Oosternieland en Uithuizermeeden.”

Een haven met scheepvaartverbindingen is één van de vele plannen die zijn ingediend bij de gemeente Het Hogeland. De gemeente verwees het naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat in totaal bijna € 100 miljoen toewees aan de dorpen rond Emshaven. Deze financiering is deels veiliggesteld dankzij de komst van een kabel die het Noordzeewindpark met de Emshaven verbindt.

Dorpen moeten profiteren van de ontwikkeling in Emshaven

“Maar het geld is ook bedoeld om het gebied rond Emshaven te laten profiteren van alle activiteiten die hier plaatsvinden”, legt wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentelijk Belang) uit.

De windparken genaamd “Ten Noorden van de Waddeneilanden (TNW)” en “Doordewind” zullen in de Noordzee worden gebouwd. TNW levert waterstof en Doordewind windenergie. Kabels geleiden de opgewekte energie naar de kust. Daartussen ligt de Waddenzee. Het ‘Project voor Offshore Wind Link (PAWOZ) – Emshaven’ onderzoekt mogelijke routes voor het transporteren van elektriciteitsopwekking en geproduceerde waterstof van de Noordzee naar Emshaven.

De Eemshaven is ideaal gelegen. De industrieën daar hebben grote hoeveelheden energie nodig. Daarnaast bestaat er al een landelijk hoogspanningsnet dat energie levert aan andere delen van Nederland.

Dijkhuis: “Het onderzoek naar de route is nog niet afgerond. Het is mogelijk dat de kabels rechtstreeks naar de Emshaven gaan, maar het is niet onmogelijk dat ze in plaatsen als Klosterbilen landen en uiteindelijk de Emshaven bereiken. De bouw van windparken zal naar verwachting uiterlijk in 2031 voltooid.

Kantoor in Sinchon omgetoverd tot havenpaviljoen

De 100 miljoen dollar die het ministerie van Economische Zaken ter beschikking stelt, is niet alleen bedoeld voor dorpen zoals de Rudd School rond Emshaven. “Sommigen gingen zelfs naar Fryslân.”

Sommigen van hen gaan mogelijk ook naar de Roodeschool. Van Dijken buigt zich over een maquette van het dorp, gemaakt door een architectenbureau. Hij wijst naar een bal van roze schuim, verbonden door een blauwe lijn. “In ons plan wordt dit het nieuwe dorpshuis aan de bron van de vaarweg. Dit gaat tevens als paviljoen functioneren.

Hij glimlachte. ‘De Roodeschool is nooit in verband gebracht met zeilen. Ik verwacht niet dat het dorp een toeristische trekpleister wordt, maar met dit plan creëer je iets. Veel van de dorpen in Hogland hebben havens en meren. Wij niet. En het heeft klimaat Veerkracht; Tijdens droge periodes is er sprake van een welkome aanvoer van water van hoge kwaliteit, terwijl er tijdens natte periodes drainagemogelijkheden zijn.

“Eerst moet de website gerepareerd worden”

Maar er is meer dan alleen geld nodig om dit doel te bereiken. Noordgastransport huurt het terrein sinds begin jaren zeventig van ProRail. De fabriek, gelegen in Emmaplder, verwerkt aardgas uit de Noordzee.

De rest is aardgascondensaat, dat via een kilometer pijpleiding naar een overslagstation in het dorp wordt getransporteerd. “Vervolgens wordt het in tankwagens gezet en naar Rotterdam verscheept.”

Aardgascondensaat is al jaren een groot probleem. De staatsmijninspecteur stopte in 2022 het spoorvervoer vanwege onveilige stations. Sinds juli 2022 zijn er dagelijks tankwagens onderweg die giftige en explosieve stoffen vervoeren van Emmaplder naar Rotterdam.

Van Dijken: “Ons doel is om het land pas over te nemen nadat alle infrastructuur is verwijderd en het terrein is hersteld.”

Hij keek weer naar de roze massa. “niet al te best.”

dorpsplanning

De subsidie ​​van het Ministerie van Economische Zaken is verdeeld in twee tranches. De ministers zullen in juni besluiten nemen over de eerste ronde van indieningen.

Deze en andere dorpen hebben plannen ingediend die voor PAWOZ-financiering in aanmerking komen: Oudeschip, Roodeschool (tweede ronde), Uithuizen, Uithuizermeeden en Heuvelderij, ‘t Lage van de Weg, Oosteinde, Oosternieland, Molen Goliath.

De planning is als volgt: https://hethogeland.nl/plannen-en-projecten/eemshavenplus

tonyland haven

Het dorp Oosternieland wil een fietspad naar Uithuizermeeden aanleggen. Andere plannen zijn onder meer het verduurzamen/gasvrij maken van woningen, de Donneland Arts and Culture Foundation, de kleine haven en de renovatie van de speeltuin.

Replica NS-werkloods

Uithuizermeeden heeft plannen voor de herbouw van de NS-loodsen op het voormalige NS-omleidingsterrein, die in de jaren zeventig zijn gesloopt. Het dorp hoopt de woonwijk verder te ontwikkelen, de vijverproblematiek aan te pakken, verenigingsgebouwen te verduurzamen en nieuwe fietspaden aan te leggen.

energie coöperatie

Heuvelderij wil in het dorp een verkeersbord plaatsen met een ‘doodlopende weg’. Ook nieuwe straatnaamborden, inclusief huisnummers, zijn erg populair. Daarnaast wil het dorp 15 woningen aan de west/zuidzijde van industrieterrein Oostpolder, zoals Oudeschip, geluiddicht maken.

Ook zijn er plannen om een ​​energiecoöperatie op te richten die zich gaat richten op de installatie van zonnepanelen en windturbines op het park.

Familie Tokama

Uithuizen/t Lage van de Weg wilde in Huize Tocama een praktijkgebouw bouwen. Dorpsbelangen overweegt de bouw van een kas, een werkplaats en een klaslokaal voor mbo-studenten. Studenten van de groene opleiding van AOC Terra en de architectuurstudenten van Alfacollege zijn toekomstige gebruikers. In ‘t Lage van de Weg moet een zorgbuurtcentrum komen.

Ook moet er een kwaliteitsplan voor het waterbeheer in Menkemaborg worden ontwikkeld. Het waterpeil in het Borgkanaal daalt regelmatig, wat Dopps Bellangen zorgen baart. Dit is slecht voor zowel de bomen als de fundering van de afzetting.Source link