Elmhaven – GroenLinks en Partij voor het Noorden zijn verontrust door het nieuws dat de provincie een hyperscale datacenter wil bouwen in Emshaven (Oostpolder). Het besluit wijkt af van Motie 72 van Provinciale Staten en het regeerakkoord medio 2023.

GroenLinks-raadslid Bas de Boer reageerde boos: ‘De meeste landen hebben duidelijk gemaakt dat ze zich verzetten tegen de komst van hyperscale datacenters. Ze verbruiken te veel elektriciteit en water en zijn niet geschikt voor het Groningse landschap. Bovendien bieden ze te weinig werkgelegenheid. dit is cruciaal voor de ontwikkeling van de Oostpolder.

Noordelijk Partij-Kamerlid Dries Zwart herhaalde de zorgen: “Inwoners van omliggende dorpen hebben zich uitgesproken tegen de installatie van grote ‘blokkadeboxen’ in hun achtertuinen. Het vorige Provinciaal Bestuurscollege beloofde ‘onwetend’ gedrag in de provincie te bestrijden, een belofte die overgenomen door de huidige alliantie. Hoe betrouwbaar zal de politiek zijn als deze belofte niet wordt nagekomen? Het vertrouwen in de politiek staat hier op het spel.

GroenLinks en de Noordelijke Partij hebben daarom verzocht om een ​​spoeddebat, dat zal plaatsvinden op woensdag 5 juni tijdens de Provinciale Statenvergadering. Het doel van dit debat is om de redenen achter het besluit op te helderen en te onderzoeken of het nog kan worden ingetrokken.

Deze situatie heeft geleid tot zorgen bij verschillende partijen en omwonenden, die zich zorgen maken over de impact van het datacenter op de lokale gemeenschap en het milieu. Alle partijen hopen dat het debat zal leiden tot een heroverweging van de plannen.Source link