Elmhaven – Om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen, worden de komende jaren windparken op de Noordzee gebouwd. De elektriciteit uit deze toekomstige windparken moet worden aangesloten op het hoogspanningsnet op land. Het kabinet heeft 210 miljoen euro beschikbaar gesteld om te investeren in de leefbaarheid in gebieden waar elektriciteit aan land komt. Investeringsgebieden zijn onder meer Noord-Nederland (Eemshaven), Zeeland (Borsele), Rotterdam (Maasvlakte), het Noordzeekanaalgebied en de regio Moerdijk en Geertruidenberg. Als signaal om de investeringen in deze regio’s op gang te brengen, ondertekende minister Jetten (Klimaat en Energie) vandaag in Zeeland het eerste uitvoeringsakkoord.

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “We zetten grote stappen in de energietransitie in Nederland. Dit is een grote onderneming die een effectieve transformatie van ons energiesysteem vergt significante impact op een regio. Een significante impact hebben We moeten deze lusten en lasten eerlijk verdelen. Daarom is het belangrijk dat we investeren in de levenskwaliteit in deze gebieden.

regionale investeringen
De regio’s werken samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de ontwikkeling van een Regionaal Plan Investeringen in Offshore Netwerken. In deze plannen wordt vastgelegd welke projecten worden uitgevoerd om de kwaliteit van leven te verbeteren. De projecten moeten passen binnen één van de volgende thema’s: het beschermen en versterken van de natuur, het verbeteren van de natuurlijke omgeving, het versterken van regionale economieën en het versnellen van de energietransitie. Bewoners nemen actief deel aan de voorbereiding en uitvoering van diverse projecten. Voor deze investeringen heeft het kabinet in 2022 in totaal € 500 miljoen uit het Klimaatfonds beschikbaar gesteld. De eerste € 210 miljoen van dit bedrag is inmiddels besteed. Het nieuwe kabinet gaat dit najaar uitzoeken hoe het restant van de tweede financieringsronde wordt verdeeld.Source link