Nongmsum – Na jaren van voorbereiding is vrijdag 17 mei officieel gestart met de bouw van de circulaire flagshipfabriek van Circtec in de haven van Delfzijer. Een consortium van Europese, nationale en regionale investeerders heeft de financiering voor de industriële showcase afgerond. Circtec heeft een huurovereenkomst getekend met Groningen Seaport Company voor het terrein van 21 hectare. Het bedrijf is gevestigd op industriegebied Oosterhorn-Zuid.


Circtec-fabriek op industriegebied Oosterhorn-Zuid

Circtec gaat in Delfzijer 200.000 ton schroot (auto)banden op innovatieve wijze verwerken tot een scala aan groene chemicaliën en materialen. Ze willen bijvoorbeeld zwarte vulstof uit sloopautobanden recyclen en er nieuwe autobanden van maken. Het nieuwe plastic is gemaakt van ronde nafta. De gewonnen biobrandstof wordt gebruikt om de internationale scheepvaart te verduurzamen.

Decoratief2Over het geheel genomen zijn de resulterende besparingen enorm. Zodra de installatie volledig operationeel is, zal de CO arriveren2– De emissiereductie van dit project komt overeen met 5% van de totale uitstoot van de Nederlandse chemische industrie. Op deze manier levert Circtec een belangrijke bijdrage aan het creëren van een circulaire economie. Voor de regio betekent dit een grote impuls voor de circulaire ontwikkeling van de chemische industrie.

Verdere uitbreiding van de fabriek is gepland in de periode 2027-2028. In totaal biedt de nieuwe fabriek werkgelegenheid aan ruim 120 medewerkers.

cirkelvormig parkje
De circulaire economie in Delfzijl is volop in ontwikkeling en met de komst van Circtec vormt industriegebied Oosterhorn-Zuid steeds meer een circulair park. Cas König, CEO van Groningen Seaport Company, is verheugd met de keuze van het bedrijf voor Delfzijl: “Het past uitstekend bij het doel om de circulaire economie te stimuleren. De oprichting van Circtec zal meer activiteiten naar onze regio brengen en een flinke impuls geven aan de ontwikkeling van de circulaire industrie Dit vraagstuk past geheel in ons doel om de economische ontwikkeling in de regio te stimuleren.Source link