Regina Bouius-Riemersma (55) is per 1 september niet langer landcoördinator voor Groningen. Zij wordt dan de nieuwe voorzitter van het Uitvoerend Comité van Nordpoort.

Zij volgt Wim van de Pol op, die onlangs zijn pensionering aankondigde. Samen met Paul de Rook vormt zij het College van Bestuur van Noorderpoort. Noorderpoort is een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) met vestigingen in Appingerdam, Assen, Delfzijl, Groningen, Strathkanal, Findam en Winschoten. Noorderpoort telt circa 13.500 studenten en ruim 1.400 medewerkers.

Er wordt begonnen met de versterkingswerkzaamheden aan 12.500 huizen

Regina Bouius-Riemersma neemt over twee jaar afscheid van NCG. Momenteel voldoet de helft van de ruim 27.000 adressen in aardgaswingebieden aan de veiligheidsnormen. Dit geldt momenteel voor 13.898 adressen. Ruim 50% van de 27.610 adressen in de regio. Momenteel zijn voor 12.508 adressen verhardingswerkzaamheden gestart, waarvan voor 7.227 adressen uitvoeringsplannen klaar liggen. De daadwerkelijke bouw is gestart met in totaal 5.565 adressen.

Regina Bouius-Riemersma was algemeen directeur en provinciaal secretaris van de provincie Fryslân. Daarvoor was zij lid van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), lid van het hoofdbestuur van de Uitvoeringsorganisatie Onderwijs (DUO), adjunct-directeur van het Ministerie van Onderwijs en directeur Asiel. (IND) bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De opvolger van Bouius-Riemersma bij NCG is momenteel onbekend.Source link