Loppertham – Op 1 juni 2024 neemt het Philadelphia Center for Youth, Work and Development de kinderopvang in Lopertham over. Deelnemers aan kinderdagverblijf De Brug in Loppersham hebben de wens geuit om de instelling in het dorp te behouden.

Daarnaast heeft het Philadelphia Center for Youth, Work and Development de opdracht gekregen om het dagprogramma verder te ontwikkelen tot een toegankelijke voorziening voor de inwoners van Lopertham en omgeving. Dit gebeurt in overleg met deelnemers aan de dagbesteding en Agentschap Cadanz Welzijn. Ook werd er een verbinding tot stand gebracht met de woonkamer van Lopertham.

Vergaderfaciliteiten
Wethouder David de Jong zei dat het ontwikkelen van toegankelijke voorzieningen op het stadhuis belangrijk is voor de toekomst van zorg en welzijn. “Op deze manier kunnen bewoners langer en comfortabeler in hun woning blijven wonen. In 2023 opende Loppersum een ​​mooie en handige ontmoetingsplek: de Huiskamer van Loppersum. Wij hopen dit concept met Philadelphia aan te sluiten en uit te breiden via dagevenementen in DeBrugge zodat we ontmoetingen kunnen organiseren en voor elkaar kunnen zorgen en de dagevenementen ons dichter bij elkaar kunnen brengen wat beter is voor de bewoners, omdat ze in hun eigen omgeving kunnen blijven en verschillende niveaus van ondersteuning kunnen krijgen.” zei David de Jong.

Samenwerking op lange termijn
Loppersum werkt al jaren samen om een ​​boeiende dagbesteding te verzorgen voor diverse bewoners. Philadelphia Youth, Jobs & Development zet zich in voor de voortzetting en toekomst van deze evenementen. Samen met onze partners, medewerkers, vrijwilligers en bewoners werken we aan het juiste plan.Source link