Als de Groningse BBB besluit, is het bouwen van kerncentrales in Emshaven en andere delen van de provincie geen taboe meer. Deze nucleaire ambities hebben gemengde reacties opgeleverd.

Is Emshaven een goede plek om een ​​kerncentrale te bouwen? “Het was een mooi gesprek”, zegt Jan-Willem Lobeek, directeur van de Groningse Federatie voor Natuur en Milieu. “We zijn op zijn zachtst gezegd verrast door deze actie van de BBB.”

De Groningse BBB-leider Gouke Moes zei woensdag tegen de Provinciale Staten dat de provinciale politiek kernenergie niet kan blijven uitsluiten. Emshaven is een “logische locatie” voor een kerncentrale, en elders in de provincie moet ruimte zijn voor kleinschalige kernenergieopwekking.

De beschermende muur van Groningen staat op barsten

De barrières die in het ruimtevaartbeleid van de provincie zijn opgeworpen tegen de mogelijke komst van kerncentrales staan ​​op het punt te worden afgebroken, althans met de volledige steun van de VVD, PVV en het Democratisch Forum. Op 5 juni zullen landen beslissen of de nucleaire optie in overweging moet worden genomen in toekomstige studies naar nieuw energiebeleid.

“Wij zijn verrast en vragen ons af: waarom reageerde Loback namens de Federatie voor Natuur en Milieu. “In de Emshaven is de ruimte beperkt. In de onlangs door dit kabinet opgestelde energievisie zijn de ruimtereserveringen voor kerncentrales in het gebied inmiddels geschrapt.

Het standpunt van VNO-NCW Noord is iets anders. Energie is ook een belangrijk beleidsonderwerp voor regionale werkgeversorganisaties, zegt woordvoerder Björn de Vries. Het groeiende tekort aan netwerkcapaciteit beperkt de industriële en commerciële ontwikkeling. Nu kunnen steeds meer bedrijven geen verbinding maken voor uitbreiding of nieuwe locaties.

Werkgevers: Het is goed om nu alle opties te bespreken

Daarom is het positief dat het taboe op kernenergie in Groningen nu lijkt te zijn opgeheven, aldus De Vries. Werkgeversorganisaties hebben het nut en de noodzaak van de kerncentrale Emshaven nog niet beoordeeld. “Maar het is maar goed dat deze optie in ieder geval bespreekbaar is.”

“Het is belangrijk om na te denken over hoe we de toekomstige energievoorziening veilig kunnen stellen”, aldus De Vries. “Er is een groot probleem dat een goede oplossing vereist. Alle opties die kunnen helpen dit te bereiken moeten worden onderzocht.

Maar Loebik zei dat de kerncentrale Emshaven de ernstige energieproblemen waarmee Nederland momenteel kampt niet kan oplossen. ‘Je kunt zo’n fabriek niet van de ene op de andere dag bouwen. In het meest realistische scenario zou het minstens vijftien jaar duren voordat zoiets operationeel is.

“De energietransitie moet morgen gebeuren, niet pas over vijftien jaar”

“We worden geconfronteerd met het urgente probleem van de klimaatverandering en de opwarming van de aarde als gevolg van de hoge CO2-uitstoot die nodig is om dit probleem op te lossen, moet morgen gebeuren, en niet pas over vijftien jaar.

Emshaven speelt daarbij al een steeds grotere rol als knooppunt voor het aanlanden van energie uit windmolenparken op de Noordzee en het verwerken ervan tot groene waterstof. ‘Het zou beter zijn om het proces te versnellen dan nu een grote kerncentrale te bouwen. Dat gaat Groningen niet helpen.

Loback gelooft dat dit meer dan mogelijk is. “De hoofdtransportlijnen zijn al vol. Als er nog een grote producent aan de Emshaven zou komen, zou er direct door het Groningse landschap een extra hoogspanningslijn moeten worden aangelegd. Nou, ik kan je verzekeren: de Groningers zijn er weinig steun hiervoor.

Lobik, lid van de Federatie voor Natuur en Milieu, kon de verzoeken van de Groningse BBB, VVD en PVV niet scheiden van het regeerakkoord dat hun partijgenoten zojuist in Den Haag hadden bereikt. Daarin spraken de nieuwe coalitiepartners de ambitie uit om de komende jaren vier kerncentrales te bouwen in plaats van twee zoals het vorige kabinet al had gepland. “Blijkbaar maakt de BBB al de weg vrij om minstens één van deze naar Emshaven te brengen.”

Nucleaire ambities klinken als echo’s van de jaren zeventig

Ook de Groningse energie-expert en publicist Hermann Damveld heeft grote twijfels over de nucleaire ambities. De oproepen van de BBB, VVD en PVV voelden voor hem als echo’s van de jaren zeventig. Nederland was destijds van plan dertig kerncentrales te bouwen. Alleen Borsele en Dodewaard (weer gesloten) gingen van start.

“Ik was keer op keer verrast toen ik ontdekte dat verlangen de vader is van het politieke denken bij dergelijke projecten”, vatte Damveld zijn ervaring samen. Kerncentrales vergen lange voorbereidingstijden, zijn technisch zeer complex en zeer duur. De aanvoer van grondstof (uranium) blijft beperkt en voor radioactief afval bestaan ​​geen goede oplossingen.

Damveld merkte op dat dit laatste niet in het regeerakkoord werd genoemd. Dit wekte argwaan: in de jaren zeventig verzetten Groningen en Drenthe zich tegen de plannen van Den Haag om kernafval in zoutkoepels in beide provincies op te slaan. Groningse onderzoekers vrezen een herhaling van deze grote strijd als politici hun aandacht op Groningen richten.

Met een bevolking van 14 miljard inwoners heeft de nieuwe alliantie nog een lange weg te gaan

Het geld dat opzij wordt gezet is ook lang niet genoeg, zegt Damveld. “Volgens het budgetaddendum bij het Mainline Agreement zal de nieuwe alliantie 14 miljard dollar uittrekken voor vier kerncentrales. Ter vergelijking: eerder dit jaar maakte Groot-Brittannië bekend dat de kosten van een nieuwe Hinkley Point C-reactor 53 miljard euro zouden bedragen. bijna evenveel als begroot. Drie keer duurde de bouw bovendien veel langer dan gepland. Finland en Frankrijk hadden precies dezelfde ervaring.

Volgens Damveld gelden deze bezwaren net zo goed voor kleinere zogenaamde slimme modulaire reactoren, die volgens de BBB een plaats in de provincie hebben, net als conventionele kerncentrales. Sterker nog, ze bestaan ​​nog niet. “De enige partij ter wereld die bouwplannen ontwikkelt is Rolls-Royce. Ze verwachten niet eerder dan 2030 een fabriek in Groot-Brittannië te kunnen openen.

“Isoleer alle slechte huizen zodat er meer winst wordt gegenereerd”

“Kerncentrales zijn lang en duur om te bouwen en vereisen miljarden dollars meer”, zei Damveld, terwijl hij de nadelen opsomde. “Dat geld zou je efficiënter kunnen besteden aan het isoleren van bijvoorbeeld alle verouderde, slecht gebouwde woningen in het land. Dat zou uiteindelijk meer energiewinst opleveren.Source link