Het nieuws is bekend: de BBB van Groningen beschouwt Emshaven als “een logische locatie voor een kerncentrale”. De angst voor kernongevallen in aardbevingsgebieden is een ‘populistisch opportunisme’.

Dat zegt Gouke Moes, voorzitter van de Groningse provincieraad BBB. De coalitiepartij, veruit de grootste, zei eerder dat de bouw van kerncentrales geen taboe meer mag zijn in Groningen. Maar Moss zette woensdag opnieuw een grote stap voorwaarts toen hij werd uitgedaagd door de oppositie.

“Wij geloven dat kernenergie noodzakelijk is als je een CO2-vrije, betaalbare en betrouwbare energievoorziening wilt realiseren”, aldus de BBB-leider. Hij zei dat Nederland het zich niet kan veroorloven om alle kaarten op het gebied van wind- en zonne-energie uit te spelen en dat Groningen daarvoor zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

Emshaven is een ‘logische plek’, maar elders staan ​​kleine kernreactoren

Moss bleef woensdag in het ongewisse of Emshaven onmiddellijk ruimte moet bieden aan een van de vier nieuwe kerncentrales die de BBB-fractie van de Kamer van Koophandel en de verwachte kabinetspartners uiterlijk in 2040 hopen te realiseren. Maar ‘op de lange termijn’ is de haven van Groningen ‘een heel logische locatie om de huidige fossiele energiecentrales te vervangen.’

Als het aan de BBB zou worden overgelaten, zou er in de hele provincie ruimte zijn voor de bouw van verschillende kleine kerncentrales. Moss zei dat zogenaamde slimme modulaire reactoren, die nog in ontwikkeling zijn, in de toekomst energie kunnen leveren aan gemeenschappen en bedrijven als Nederland afstapt van aardgas. Ook de VVD, PVV en FvD pleiten voor de kernenergieproductie in Groningen.

Andere politieke partijen in de Verenigde Staten zijn geschokt door deze houding. Provinciaal beleid heeft de opwekking van kernenergie al tientallen jaren verboden. Net nu de aardgaskraan op het punt staat dicht te draaien, roepen de BBB en aanhangers op tot de bouw van een nieuwe kerncentrale in Emshaven, aan de rand van de seismische zone en in het kwetsbare Waddengebied.

Open het om relevante e-mails uit aardbevingsgebieden te bekijken

‘Kun je je voorstellen dat alleen al de discussie over de bouw van kerncentrales voor veel onrust zorgde in de provincie en in het aardbevingsgebied, zei CDA-fractieleider Robert de Wit tegen zijn BBB-collega’s. Hij zei dat hij een stortvloed aan verontrustende e-mails had ontvangen sinds Moss en andere partijleden de mogelijkheid bespraken om een ​​kerncentrale te bouwen.

De BBB-leiders omschrijven dit echter als ‘opportunisme’, ‘populistische’ angstzaaierij en ‘misbruik van de aardbevingskwestie’. Volgens hem zijn de veiligheidsrisico’s van een zwaar bewaakte kerncentrale kleiner dan die van bestaande gebouwen in Emshaven. “Windturbines kunnen ook instorten tijdens aardbevingen.”

“De scheuren in een kerncentrale zijn echt anders dan de scheuren in een datacenter”

Dit tot ergernis van veel andere politieke partijen. SP-woordvoerder Fenna Feenstra reageerde: “Een scheur in een kerncentrale is echt iets anders dan een schuur vol computers zoals een datacenter van Google.”

Ook haar D66-collega Floor Buigel vindt dat Moes te makkelijk voorbijgaat aan de veiligheidsrisico’s en de gemoedstoestand van de Groningers: ‘Als we de gaswinning technisch bekijken zoals we dat nu doen, vertelt ze ons dat gas nog in Groningen gewonnen worden.” Moes.

Het debat van woensdag is een voorloper van een nieuw duurzaam provinciaal energiebeleid. Aanvankelijk speelde kernenergie geen rol, maar afgelopen juli dwongen de BBB en de aanhangers ervan om dit ‘zonder voorafgaande taboes’ te onderzoeken.

Het maakt nu deel uit van een lijst met alternatieve energievormen die de provinciale overheid verder wil onderzoeken, van geothermie tot het benutten van oceaangetijden om elektriciteit op te wekken. Tegen het einde van het jaar moet dit leiden tot politieke besluiten in de deelstaten en vervolgens tot een nieuwe omgevingsvisie, waarin nieuwe ruimtelijke regels zijn opgenomen over wat wel en niet mag in de provincie.

Staten zullen binnen drie weken beslissen: is Emshaven een optie?

Het zal interessant zijn om te zien of het thema kernenergie op deze lijst van ‘brede energie-exploratie’ blijft staan. De staten zullen op 5 juni beslissen. Verschillende fracties hebben moties aangekondigd. CDA-leider De Wit kondigde aan dat hij zou aanbevelen om in ieder geval één kerncentrale in Emshaven expliciet uit te sluiten van een vergelijkend onderzoek naar de voor- en nadelen van toekomstige energieopties.

Een kleine meerderheid van de staten lijkt de motie van het CDA te steunen. Inclusief de BBB, VVD en FvD zijn er ‘slechts’ 14 uitgesproken voorstanders van de kerncentrale Emshaven. Na toevoeging van de PVV stijgt dit aantal naar 16. De partij is echter voorstander van kernenergie, maar acht Rotterdam Maasvilact geschikter dan Groningen voor de bouw van een kerncentrale.

Met de Noordelijke Partij (1 zetel) en de provincie Groningen (3 zetels) kan het ‘pro-nucleaire kamp’ nog groeien. Geen van beide partijen zal tot 5 juni klaar zijn, al lijkt de Britse woordvoerder Lies Zondag enigszins op goedkeuring te wachten. Volt heeft eerder kernenergie gesteund, maar moet zich nog uitspreken over de Eemshaven. Voor de partij lijkt 21 zetels in 43 staten het maximum dat haar aanhangers kunnen bereiken, dus net geen meerderheid.Source link