Ames-delta – Vanaf vandaag kunnen eigenaren van bedrijfspanden in de stad Eemsdelta een vergoeding voor waardevermindering aanvragen bij het Groninger Mijnschade Instituut (IMG). De vergoeding kan oplopen tot 12% van de WOZ-waarde.

Commercieel vastgoed kan waarde verliezen als gevolg van aardbevingen veroorzaakt door de aardgaswinning, of kan minder in waarde stijgen dan anders het geval zou zijn. Huiseigenaren kunnen nu een compensatie krijgen. Eerder werden soortgelijke plannen gelanceerd voor gezinnen in aardbevingsgebieden.

Bij dit afschrijvingsschema voor niet-woningen gaat het om bedrijfsobjecten die de eigenaar niet als woning gebruikt. Zoals kantoorgebouwen, winkels of agrarische bedrijven, maar ook andere objecten zoals autowasstraten. Eigenaars van dit bedrijfsobject op 16 augustus 2012 komen in aanmerking voor uitkering. Daarnaast moet het gebouw gelegen zijn binnen een gebied waarop het programma van toepassing is. Dit gebied is hetzelfde als het gebied voor het afschrijvingsprogramma voor de woningwaarde. Er zijn acht ernstcategorieën, elk met een eigen uitbetalingspercentage. Een andere factor die de hoogte van de vergoeding bepaalt, is de WOZ-waarde.

Olivier de Bruijne, algemeen directeur van IMG: “Ondernemers in Groningen en Drenthe hebben schade geleden tijdens de aardbeving in de regio. Gelukkig compenseren wij, net als de vorige particuliere eigenaren, nu de waardedaling van het bedrijfspand. , ontvingen zij de nodige rechten om op een gezonde manier zaken te kunnen doen.

Net als eerdere devaluatieregelingen voor particuliere woningeigenaren wordt de regeling gefaseerd uitgerold. Aanvragers ontvangen daarom kort na aanmelding een aanvraagbesluit. Eigenaren van bedrijfspanden in de gemeente Emsdelta zullen de eersten zijn die over deze mogelijkheid beschikken. Eigenaars in Het Hogeland, Midden-Groningen, Groningen en Oldambt en andere gemeenten binnen het afschrijvingsgebied volgen. Op de website van IMG wordt bekend gemaakt wanneer de volgende gemeente aan de beurt is. IMG zei dat het zijn doel is om ervoor te zorgen dat alle aanvragers hun aanvraag binnen een jaar indienen.Source link