Oudheid – Bewoners rondom Elmhaven kampen al enige tijd met zicht-, licht- en geluidsoverlast. Deze problemen zullen waarschijnlijk nog verergeren als er plannen zijn om de Oostpolder uit te breiden.

Ondanks overleg tussen managers en bewonersvertegenwoordigers verlopen de gesprekken tot nu toe moeizaam. Er is geen concreet akkoord bereikt om de balans tussen lasten en baten te herstellen.

Met de sector is afgesproken om een ​​taskforce op te richten die onderzoek gaat doen en maatregelen neemt om deze overlast aan te pakken. De directeuren weigerden echter milieufondsen en verhuiscompensaties te steunen.

Het voorgestelde milieufonds wordt gefinancierd uit jaarlijkse bijdragen van nieuwe bedrijven en windparken, waarmee omwonenden hun levenskwaliteit kunnen verbeteren. Daarnaast heeft Bewonersbelangen Eerste (BBE) voorgesteld zich aan te sluiten bij de Gedragscode Acceptatie en Participatie Windenergie op land, een aanpak die elders in Nederland met succes wordt toegepast.

BBE biedt verhuiscompensatie aan bewoners die willen verhuizen. Deze compensatie is gebaseerd op objectieve criteria, waaronder de waardedaling van de woning en de verhuis- en renovatiekosten. De BBE zei dat dit zou kunnen voorkomen dat mensen in financiële barrières terechtkomen omdat de huidige vangnetprogramma’s niet adequaat zijn.

Bestuurders gaven redenen aan voor hun verzet tegen verhuiscompensatie, waaronder het voorkomen van inactiviteit en het scheppen van een precedent. Deze beweegredenen werden echter in twijfel getrokken door de BBE, die stelde dat het welzijn van de burgers voorop moest staan.

De geschiedenis lijkt zich te herhalen, en net als bij de Groningse gaswinning zijn lokale bestuurders er niet in geslaagd de belangen van de bevolking effectief te behartigen.Source link