Directeur Hans Silvius en Groningen Seaports hebben overeenstemming bereikt over de overname van het gehuurde terrein op het voormalige HNL-terrein in de Eemshaven. Het terrein wordt sinds het faillissement van HNL op 1 september 2023 beheerd door curatoren. Met de overname van het gehuurde terrein krijgt Groningen Seaport AG de zeggenschap over het terrein in Emshaven terug.

De afgelopen acht maanden heeft Silvius de mogelijkheid onderzocht om de veerboot opnieuw te lanceren op het voormalige HNL-terrein (2 hectare). Curatoren concludeerden echter dat het terrein in Emshaven nog niet is heropend.

“Sinds 1 september ben ik in gesprek met verschillende kandidaten die de veerdienst van Emshaven naar Noorwegen op het terrein van de Beatrixhaven willen herstarten. Het wordt steeds meer onderkend dat het opzetten van de veerdienst een zaak van lange adem is aangezien veerdiensten aanzienlijk werkkapitaal en kosten vergen Schepen en ligplaatsen. Ik verwacht niet dat hier binnen afzienbare tijd een besluit over wordt genomen”, aldus Silvius.

Groningen Seaport heeft aangegeven bereid te zijn de gehuurde locatie terug te kopen van de beheerders nadat bleek dat er geen veelbelovende stappen waren om de veerboten op het voormalige HNL-terrein weer op te starten. “Wij zien veel interesse in de markt voor initiatieven die geschikt zijn voor onze haven. De komende periode stellen wij het terrein beschikbaar voor nieuwe activiteiten. Wij staan ​​open voor ondernemers met goede plannen. Als zich in de toekomst een kandidaat meldt Sterke plannen voor een veerdienst vanuit Emshaven en we staan ​​open voor dialoog.Source link