Elmhaven – 2 mei 2024 Curator Hans Silvius en Groningen Seaport AG bereiken overeenstemming over de verwerving van de gehuurde locatie op het voormalige HNL-terrein in Emshaven. Het terrein wordt sinds het faillissement van HNL op 1 september 2023 beheerd door curatoren. Met deze overname kreeg Groningen Seaport Company weer de controle over het terrein.

Curator Silvius heeft de afgelopen acht maanden de mogelijkheid onderzocht om een ​​veerdienst weer op gang te brengen op het voormalige HNL-terrein in de Eemshaven, dat een oppervlakte van 2 hectare beslaat. Hij concludeerde echter dat een veelbelovende doorstart momenteel niet mogelijk was. “Sinds 1 september ben ik in gesprek met partijen die geïnteresseerd zijn in een veerdienst van Emshaven naar Noorwegen, maar al snel bleek dat dit een langdurig proces is. Het opzetten van zo’n veerdienst zou veel investeringen vergen en er zullen kosten die gepaard gaan met de aanschaf van schepen en ligplaatsen. Ik verwacht niet dat hierover op korte termijn besluiten worden genomen.

Groningen Seaport heeft interesse getoond in het terugkopen van het gehuurde terrein van de beheerders, nadat was vastgesteld dat er geen levensvatbaar veerdienstinitiatief bestond op het voormalige HNL-terrein. “Wij zien grote belangstelling in de markt voor activiteiten gerelateerd aan onze haven. De komende periode stellen wij het terrein weer open voor nieuwe maatregelen. Wij staan ​​open voor ondernemers met sterke plannen. Als er in de toekomst een partij een gedegen plan heeft voor een veerdienst vanuit Emshaven en we zijn klaar om erover te praten.Source link