Elmhaven – Het kabinet heeft substantiële financiële steun toegezegd aan vier grootschalige groene waterstofproductieprojecten in de provincies Groningen en Drenthe.

Het grootste aandeel dat werd toegewezen, ging naar RWE, ter hoogte van € 125 miljoen. Het energiebedrijf gaat op het terrein van de kolen-/biomassacentrale in Emshaven een elektrolyser, ook wel waterstofcentrale genoemd, bouwen. De elektrolyser, met een vermogen van 50 MW, gaat groene waterstof produceren met elektriciteit van het nabijgelegen windpark Westereems, dat eveneens eigendom is van RWE.

RWE-directeur Marinus Tabak noemde de subsidie ​​‘goed nieuws’ en benadrukte dat deze cruciaal is voor het project. Een definitief investeringsbesluit wordt eind 2024 verwacht, onder voorbehoud van de tijdige aansluiting van de waterstofproductiefabriek op het momenteel in aanbouw zijnde Gasunie-netwerk. RWE zei dat het bouw- en milieuvergunningen heeft verkregen en in gesprek is met potentiële klanten. De elektrolyzer zal naar verwachting in 2027 operationeel zijn.

Het project, genaamd EemsHydrogen, wordt beschouwd als een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Groningen (met als middelpunt de stad Eemsdelta). Dit is één van de vier concrete plannen voor elektrolysers in de regio, waaronder het initiatief van het Zeeuwse bedrijf VoltH2. Het bedrijf is ook van plan een elektrolyser van 50 MW te bouwen in Delfzijer.



Source link