Het besluit over de ontwikkeling van het Oostpoldergebied bij Uithuizermeeden is uitgesteld tot eind dit jaar. Het Provinciaal Integratieplan (PIP) wordt eind juni ter besluitvorming ontvangen door Provinciale Staten Groningen en Gemeente Herthogland. Maar op basis van tussentijdse aanbevelingen uit het MER van de Commissie lijkt het milieueffectrapport van Osterbold op een aantal onderwerpen aangevuld te moeten worden. Dit vergt extra tijd.

toevoegen

Op 24 april heeft de Commissie Milieueffectrapportage een voorlopig advies uitgebracht over de milieueffectenrapportage Oostpolder. De commissie adviseert enkele aanvullingen op de effecten op natuur, waterkwaliteit, gezondheid, geluid, emissies en veiligheid.

planeffect

De commissie benadrukt dat het aanvullen van deze informatie van belang is bij de beoordeling van de impact van de planning op de woonomgeving. Ook merkte de commissie op dat het belangrijk is om een ​​consistente aanpak voor te stellen.

extra tijd

De provincie heeft de tussentijdse aanbevelingen van het College voor de Milieueffectrapportage overgenomen, omdat zij voorzichtig te werk wil gaan. Noodzakelijke aanvullingen en definitieve aanbevelingen vergen extra tijd. Er kan dus vóór juni 2024 geen besluit over het provinciaal inpassingsplan worden genomen. Die beslissing valt mogelijk eind dit jaar.Source link