Appingedan – Eind 2017 is de Stichting Appingedam Struikelstenen opgericht. Het doel van de stichting is het in stand houden van de nagedachtenis aan de joodse inwoners van Appingdam die door de nazi’s zijn gedeporteerd en vermoord. De stichting zette struikelblokken op voor alle 76 Joodse Damsters die door het naziregime uit Appingedan werden gedeporteerd en vervolgens vermoord. De baanbrekende werkzaamheden voor de stichting zijn in 2018 begonnen en zullen in 2021 worden afgerond.

Met de gemeente Ames Delta is in 2023 een overeenkomst getekend, waarbij de stenen aan deze gemeente worden overgedragen.

Dit betekent dat de stichting haar doel heeft bereikt en kan worden ontbonden. Het bestuur van de stichting heeft hierover inmiddels een besluit genomen.

Toch heeft het bestuur van de Stichting zichzelf tot taak gesteld ervoor te zorgen dat deze herinnering voor toekomstige generaties in herinnering blijft. De vorm en inhoud van deze taak zijn bepaald door het verstrekken van cursusbrieven aan leerlingen van de basisschool (boven) in Appingedan en leerlingen van het voortgezet onderwijs (Deltacampus in Ems) (onder).

Yvonne Quispel, voormalig secretaris van de stichting (de ‘promotor’ van de stichting), schreef twee lesbrieven over Maurits Nieweg en Sara (Kirby) Nieweg. Maurits studeerde aan Appingedam vm RHBS (nu onderdeel van campus Eemsdelta). Hij werd op 20 maart 1943 in Sobibor vermoord. Sarah (Kirby) Nieweg zat als kind ondergedoken tijdens de oorlog en overleefde de oorlog.

Op 17 april 2024 werd in aanwezigheid van Sara Kirby-Nieweg en haar man, die speciaal voor dit doel vanuit Groot-Brittannië waren afgereisd, de cursusbrief afgeleverd in de synagoge in Appingerdam. Overhandigd aan de directie van Appingedan Primary School, op de Deltacampus in Ems.

Docenten kunnen deze cursusbrieven gebruiken bij cursussen over de Tweede Wereldoorlog.Source link