Steeds meer leerlingen verlaten de havo en kiezen voor een mbo-opleiding. Onder meer Jeremy Bekkema van Roodeschool en Ryon Prins uit Groningen. “Ik wil niet zo’n saaie kantoorbaan.”

Hij werkt parttime in de horeca van het openluchtmuseum in Valfm. Toen zijn schoolresultaten in zijn derde jaar op de havo verslechterden, begon Jeremy Bekkema (18) van de Roodeschool op advies van zijn mentor en persoonlijk begeleider een mbo te overwegen.

“In Nordpoort heb ik de opleiding Nieuwe Paden gedaan waaruit bleek dat presentator zijn of werken met dieren het beste bij mij past. Ik heb gekozen voor de opleiding presentator/gastvrouw. Daarvoor moest ik vijf keer in de week naar school. Dagen: twee lesdagen en drie stagedagen”, zei Jeremy.

Hij liep stage bij Roodeschool’s Ekamper Hotel en ontdekte dat de hotellerie hem te netjes was. Zijn tweede stage in een café op Ameland werd goed ontvangen. Inmiddels heeft hij zijn diploma bijna afgerond en start eind deze zomer met de managersopleiding in Nordpoort.

“Management buy-outs vormen de ruggengraat van onze samenleving”

Jeremy is een van de duizenden middelbare schoolverlaters die doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs. In 2020 waren dat er ruim 3.500 en in 2023 ruim 8.000. De meesten kozen voor opleidingen in de horeca, verpleegkunde of marketing en communicatie.

Adnan Tekin, voorzitter van de mbo-raad, zegt dat het imago van het mbo is verbeterd en dat er op de arbeidsmarkt steeds meer vraag is naar mbo-afgestudeerden. Mogelijk speelt ook de brief van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs eind vorig jaar, waarin hij havo- en vwo-leerlingen oproept om mbo te gaan studeren, een rol. “MBO’s vormen de ruggengraat van onze samenleving. We hebben meer dan ooit behoefte aan vakmanschap en praktische vaardigheden”, schreef hij.

1000 Havisten in Noorderpoort Groningen

Mark Timmers, woordvoerder van mbo Groningen Nordpoort, dat 13.500 studenten telt, beaamt dat steeds meer havo-studenten voor het mbo kiezen. “Vorig jaar hadden we meer dan duizend mensen, en ongeveer de helft van hen had geen diploma”, zei hij. Volgens hem juichte MBO dit toe. “Voor sommige leerlingen is de Havo te theoretisch en te breed. Mbo-studenten leren het vak meer praktijkgericht: dat is een belangrijke reden om voor het mbo te kiezen.

Noorderpoort hield onlangs de eerste introductiedag voor havo-studenten. “We merkten dat er behoefte aan is. Er is veel vraag naar professionals met een mbo-diploma. En die verdienen ook nog eens goed.

‘Ik heb mijn best gedaan om uit de klas te worden gezet’

Jeremy is blij dat hij voor het middelbaar beroepsonderwijs heeft gekozen. ,,Heel eerlijk? Het ging slecht met de havo. Mijn motivatie was zo laag dat ik me voelde als een schooljongen die achter een bureau zat. Ik haalde gewoon slechte cijfers en deed er alles aan om uit de klas te worden gezet.

Volgens hem was hij succesvol in het middelbaar beroepsonderwijs omdat hij veel praktijkvakken kreeg en stages moest lopen. “Ik dacht dat als ik door zou gaan op de middelbare school, ik een saaie kantoorbaan zou krijgen. Dat wilde ik niet.

Volgens hem wordt er nog steeds op mbo-studenten neergekeken. “Mensen vinden mbo-studenten dom omdat ze minder met hun hersenen doen en meer met hun handen. Dat vind ik eigenlijk onzin. Je kunt als mbo-er meer bereiken omdat je een diploma en werkervaring hebt op jonge leeftijd en je wordt sneller aangenomen.

“Je hebt het heel druk in het middelbaar beroepsonderwijs”

Ook student Ryon Prins (17) uit Groningen, die de opleiding Junior Wholesale Manager in Noorderpoort studeert, ervaarde dat er op mbo’s wordt neergekeken. “MBO heeft de reputatie domme medewerkers te hebben. Het tegendeel is waar.

Ryon werkte op havo 4 in Kamerlingh Onnes en zijn imago liep vast door slechte wiskunde. Hij vond het zwaar en toen hij vast kwam te zitten in de 10e heeft hij voor het mbo gekozen om een ​​zware twee jaar op de havo te voorkomen. “Ik was sceptisch omdat ik mijn vrienden minder zou zien, maar nu ben ik heel enthousiast over mijn keuze. Op de havo pak je een boek, leer je Duitse woorden, doe dan een toets en je bent klaar. In mijn huidige cursus we maken gebruik van rapporten en portfolio’s. We moeten onderzoek doen en dat spreekt mij aan.Source link