Delfzijer – Bewoners van de Vlamovenappartementen in Delfzijer kwamen zaterdagmiddag bijeen om hun zorgen te uiten over aardbevingsschade en achterstallig onderhoud aan het pand. De bijeenkomst, die zo’n dertig deelnemers trok, was een reactie op de groeiende zorgen van bewoners.

De bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van het Instituut voor Mijnschade (IMG), gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van appartementeigenaren.

Tijdens de bijeenkomst deelden bewoners hun persoonlijke ervaringen en drongen er bij IMG en vastgoedeigenaren op aan snel te handelen om duidelijkheid te scheppen over wanneer zij zich weer veilig kunnen voelen in hun woning. Judith Reintsema, een van de bewoners, deelde haar gevoelens: “Afgelopen week kwam mijn zoon huilend naar mij toe. Hij zei: ‘Mam, als het gebouw instort, word ik niet gevonden. Hoe leg ik dit aan mijn kind uit?

Plak gewoon een foto op de scheur
De scheuren in de kinderkamer zijn duidelijk zichtbaar. In gesprekken met IMG-medewerkers stelde iemand voor om er een poster of een leuke gekleurde pagina overheen te plakken om de scheuren te verbergen. Dit veroorzaakte grote woede bij Judith en haar buren, omdat ze vonden dat IMG de angsten van de kinderen niet serieus nam.

De scheur in de kinderkamer

Appartementbewoner Jakob Puister sprak tijdens de bijeenkomst namens veel bewoners en uitte zijn frustratie over het gebrek aan communicatie van IMG en eigenaar Peter Bax. Bax werd vertegenwoordigd door Niek Zwiers van HALO Vastgoed, die verantwoordelijk was voor aardbevingsverliezen en communicatie met IMG en bewoners.

Hoewel de communicatie tussen bewoners en Zwiers soepel verliep, benadrukten Post en andere bewoners de noodzaak van concrete actie om hun zorgen weg te nemen.

De flat in Flamorven ligt sinds februari verborgen achter een bouwhek nadat berichten over een ernstige onveilige toestand (AOS) ervoor zorgden dat losse stenen op de grond vielen en de scheuren in de flat groter werden. Hoewel er geen structurele problemen zijn vastgesteld, zijn bewoners bezorgd dat de scheuren blijven groeien.

Voorafgaand aan het AOS-rapport was er al een jaar eerder schade aan het appartement gemeld, maar IMG heeft nooit actie ondernomen naar aanleiding van het rapport. Bestanden worden versneld na AOS-rapportage.

IMG-vertegenwoordigers Amarens Hamming en Stefan Wesselink zeiden dat ze luisterden naar de zorgen van de bewoners. IMG begint op 1 mei met het beoordelen van de schade aan het gebouw, te beginnen met het gebruik van drones om de buitenkant te inspecteren.

SP-Kamerlid Sandra Beckerman Toegewijd aan Bewoners
“In heel Groningen zijn vrijdag de vlaggen gedoofd omdat de gaskranen waren dichtgedraaid, maar hier niet”, zegt Kamerlid Sandra Beckerman. In februari vroeg ze staatssecretaris Vijlbrief naar het appartement, dat ze meerdere keren bezocht en zaterdag aanwezig was om de bewoners te assisteren.

Bewoners hebben een lijst met eisen opgesteld voor IMG, de vastgoedeigenaar en de stad, inclusief duidelijke data voor wanneer de schade zal worden afgehandeld, tijdelijke huisvesting terwijl de werkzaamheden worden uitgevoerd en een datum waarop de vastgoedeigenaar actie moet ondernemen bij achterstallig onderhoud .

huurkorting
Appartementbewoners overwegen huurkortingen aan te vragen als er niet snel duidelijkheid komt. Het plezier en de veiligheid van het leven worden ernstig aangetast.

teken
Na enige discussie tekenden Zwiers en Hamming enkele punten op de eisenlijst af, maar benadrukten dat andere tot andere partijen behoorden. Ondanks de aanwezigheid van vertegenwoordigers blijven de bewoners bezorgd en eisen zij concrete actie om hun veiligheid te garanderen.Source link